top of page

P R O  A u d i o  V i d e o  T u t o r i a l s

         Motu Midi Express XT

   Walk-through / Video Manual

               How Midi works? 

Cables, connectors & Daisy Chain

       Spectrasonics Keyscape

  Walk-through / Video manual

 IK Multimedia Syntronik (Part 1)

    Walk-through / Video manual

 Behringer FCB1010 Midi Foot Controller

            Walk-through / Video Manual

 IK Multimedia Syntronik (Part 2)

    Walk-through / Video manual

bottom of page